fbpx

รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังร่วมงานเกษียณสำนักงานศุลกากรท่าเรือ

รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังร่วมงานเกษียณสำนักงานศุลกากรท่าเรือ

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานเกษียณอายุราชการ นายธวัชชัย ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายเอกซเรย์ที่ 1 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ที่ศูนย์เอกซเรย์ ท่าเรือแหลมฉบัง ที่จะครบอายุเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน นี้