fbpx

พิธีขึ้นระวาง “เรือท่าเรือ 305 และ เรือท่าเรือ 306”

พิธีขึ้นระวาง “เรือท่าเรือ 305 และ เรือท่าเรือ 306”

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2561 พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีขึ้นระวาง “เรือท่าเรือ 305 และ เรือท่าเรือ 306” โดยมี ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ร้อยตำรวจตรี ธาณิน อัมพะวะผะลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหาร พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการจัดพิธีขึ้นระวางเรือในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เรือใหม่ตามประเพณีการปฏิบัติของชาวเรือ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย โดยเรือท่าเรือ 305 และ เรือท่าเรือ 306 เป็นเรือที่มีขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน ที่มีการติดตั้งระบบการบังคับเรือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย และ เรือทั้งสองลำ ได้ผ่านการทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561