fbpx

แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ กทท. ประจำเดือนตุลาคม

แถลงผลการประชุมคณะกรรมการ กทท. ประจำเดือนตุลาคม

เมือเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย แถลงผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมฟังแถลงผลการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารการท่าเรือแห่งประเทศไทย สำหรับการแถลงผลการประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้แถลงผล เกี่ยวกับการประชุมของผลการประชุมของฝ่ายบริหารประจำเดือนตุลาคม 2561 เช่น เรื่องของการปฎิบัติตามระเบียบพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 รวมถึง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 และการพัฒนาพื้นที่คุ้มค่าของคุ้งบางกระเจ้า พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามของพนักงานอีกด้วย