fbpx

ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลการกุศล

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 นางสิริมา กีรตยาคม เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 30,820.-บาท (สามหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ให้กับนายมาโนชย์ อุ่นตระกูลทอง ประธานหน่วยกู้ภ้ยสว่างประทีป ศรีราชา ผ่านทางนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เพื่อสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้นางสาว ศศิกานต์ บุตรแดง อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชา ที่ประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชน ระหว่างปฎิบัติหน้าที่