fbpx

ท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชน การร่วมลงทุนกับเอกชน

ท่าเรือแหลมฉบังประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชน การร่วมลงทุนกับเอกชน

ประกาศเชิญชวนคัดเลือกเอกชน การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนใน
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

ระยะเวลาในการขายเอกสาร วันที่ 5-19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15 .00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.laemchabangportnew.com/