fbpx

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการ ท่าเรือแหลมฉบัง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการ ท่าเรือแหลมฉบัง 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร (ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง) นายพิสุทธิ์ อมรยุทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6) นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ (ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางนำ) นายเอกราช คันธโร (ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าร่วมให้การต้อนรับ

หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะ ได้เดินทางไปยังหอบังคับการสมุตรเขต ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อตรวจราชการและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการควบคุมการจราจรทางนำภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง หลังจากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือ D1 และท่าเรือฮัทชิสัน ประเทศไทย โดยมีผู้บริหารบริษัท ฮัทชิสัน ประเทศไทย จำกัดและผู้บริหารบริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ด เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด  ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานขนถ่ายตู้สินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งขึ้นเยี่ยมชมเรือ “ONE  CULUMBA” ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ระวาง 14,000 TEUs  ที่เข้าเทียบท่าเรือเป็นครั้งแรก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง D1 Terminal จังหวัดชลบุรี