fbpx

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางฯ

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  ร่วมการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางฯ


               เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังรักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2561 (The 5th Thailand Rail Academic Symposium-TRAS 2018) Rail Logistics for Eastern Economic Corridor – Technology & Innovationณ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุขอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เสวนา ร่วมกับ คุณกฤษฏาพล มณีเนตรรองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการตลาด การรถไฟแห่งประเทศไทย คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คุณเกียรติพงษ์สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ในหัวข้อ “ความท้าทายในการจัดการโลจิสติกส์ด้านขนส่งสินค้าทางรางในพื้นที่ EEC” ที่มี คุณกนก จุฑามณี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้บรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยสภาพปัจจุบัน และแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังที่จะเป็นการเพิ่มโหมดการขนสินค้าด้วยระบบขนส่งทางรางอีกด้วย