fbpx

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประชุมฯ

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประชุมฯ                 เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบังและรายงานความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร ในบริเวณพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่ต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การต้อนรับ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายวันชัน ศารทูลทัตรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะฯ ณ ห้องโถงนิทรรศการศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนกรมทางหลวงผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่ต่อเนื่อง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งมีการมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินการอีกด้วย