fbpx

สถาปนา ท่าเรือแหลมฉบัง 28 ปี (ช่วงเย็น)

สถาปนา ท่าเรือแหลมฉบัง 28 ปี (ช่วงเย็น)

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงาน “28 ปี ท่าเรือแหลมฉบัง
สู่ขั้นที่ 3 เพื่ออนาคต” โดย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ และ ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนทุกภาคส่วน ผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง และสื่อมวลชน
เข้าร่วมงาน ณ ชั้น 3 ห้อง VERTICAL BALLROOM โรงแรม MYTT Beach Hotel จังหวัดชลบุรี
งาน “28 ปี ท่าเรือแหลมฉบัง สู่ขั้นที่ 3 เพื่ออนาคต” เป็นงานที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาต่างๆ
ของท่าเรือแหลมฉบัง โดยเฉพาะโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ที่ถือได้ว่า เป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
โดยภายในงาน มีการแสดงชุด GO TO THE FUTURE ที่เป็นสื่อให้เห็นถึงความเป็นที่สุด
แห่งท่าเรือไทย สู่ท่าเรือชั้นนำระดับโลก ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมงาน
จะมีการแต่งกายในโทนสีฟ้า สีขาว และสีเขียว ซึ่งมีความหมายว่า สีฟ้า สีขาว เป็นสีประจำของท่าเรือแหลมฉบัง และสีเขียว ถือได้ว่า เป็นสีที่แสดงถึงความเป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port) อีกด้วย