fbpx

งานสถาปนา ท่าเรือแหลมฉบัง 28 ปี (ช่วงเช้า)

งานสถาปนา ท่าเรือแหลมฉบัง 28 ปี (ช่วงเช้า)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 28 ปี ต่อมา เวลา 10.00 น. ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ และร่วมพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง