fbpx

กงสุลใหญ่กิตติมาศักดิ์ไทยในรัฐควีนแลนด์ ดูงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

กงสุลใหญ่กิตติมาศักดิ์ไทยในรัฐควีนแลนด์ ดูงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และ นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ Mr.Andrew Park กงสุลใหญ่กิตติมาศักดิ์ไทยในรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ Qube Government Service ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลีย ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง