fbpx

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับคณะ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับคณะ.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Overseas Coastal Area Development Institue (OCDI) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) พร้อมทั้ง บรรยายสรุปโครงการพัฒนาของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง