fbpx

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนงานวิ่งการกุศล Sawangprateep Run

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนงานวิ่งการกุศล  Sawangprateep Run

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน พร้อมทั้ง มอบเงินสนับสนุนงานวิ่งการกุศล โครงการ Sawangprateep Run “ก้าวนี้ต่อชีวิต” เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และเข้าร่วมพิธีมอบรถพยาบาลให้กับ มูลนิธิสว่างประทีป ศรีราชา โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ