fbpx

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำโลหิตที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป โดยมีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 122 คน ผ่านการคัดกรอง 105 คน ได้โลหิตบริจาครวมจำนวนโลหิต 105 หน่วย และได้จำนวนโลหิต 41,250 ซี.ซี.