fbpx

โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม (ปี 2562)

โครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม (ปี 2562)

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงานโครงการมอบโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคนดีลูกน้ำเค็ม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลบางละมุง ตำบลตะเคียนเตี้ย ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง และ ประธานชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับโครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนปัจจัยทางการศึกษา และปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้ดีขึ้น โดยมีเยาวชนที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 39 ชุมชน ๆละ 5 คน อีกด้วย