fbpx

โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการครั้งนี้ เป็นการจัดหลักสูตรการสอนทำซอสพริก