fbpx

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนเข้าร่วมพิธียกเสาเอก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนเข้าร่วมพิธียกเสาเอก

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมพิธียกเสาเอก เพื่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์สั่งการและบริหารจัดการเมืองอัจจริยะ(IOC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี