fbpx

ท่าเรือแหลมฉบัง ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ท่าเรือแหลมฉบัง ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับผู้อำนวยการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ต้อนรับท่าน Michael Heath อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะ US. Customs and Border Protection เข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย ภารกิจของกรมศุลกากรและท่าเรือแหลมฉบัง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง