fbpx

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายอภิชาติ ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2562 ณ สถานีตำรวจแหลมฉบัง