fbpx

พิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ นายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง A ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) มีพื้นที่สนับสนุนบนฝั่ง ประมาณ 43 ไร่ และตั้งอยู่ระหว่างท่าเทียบเรือ บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และท่าเทียบเรือ บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด โดยหน้าท่ามีลักษณะเป็นรูปตัว L มีความยาว หน้าท่าที่ 125 เมตร และ 120 เมตร มีความลึกหน้าท่า -10 เมตร และสามารถรองรับตู้สินค้าได้ 300,000 TEU ต่อปี ผู้อำนวยการการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) เป็นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำ อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Shift.Mode).จากทางถนนมาเป็นทางรางและทางน้ำ และเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือกรุงเทพ นอกจากนี้ โครงการท่าเทียบเรือชายฝั่งยังเป็นโครงการที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณการขนส่งทางรางและทางน้ำ และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการให้ทัดเทียมกับท่าเรือชั้นนำในภูมิภาค ในการนี้ ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) อีกทั้ง ยังรู้สึกภาคภูมิใจ ที่โครงการนี้ เป็นโครงการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าโดยเรือชายฝั่งที่มาใช้บริการ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบัง ยังไม่มีท่าเทียบเรือชายฝั่ง ที่เปิดให้บริการเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การเปิดให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่ง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จะช่วยให้ผู้ประกอบการเรือชายฝั่งได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลด Waiting.Time ของเรือ นอกจากนั้น การขนส่งโดยเรือชายฝั่งเป็นการขนส่งที่ประหยัดต่อขนาด (Economies.of.Scale).ที่สามารถลดการใช้พลังงาน ลดปัญหาการจราจร และลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ เวลาต่อมา ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ พร้อมด้วย นายชนินทร์ แก่นหิรัญ นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และนายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด พร้อมทั้ง มอบนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 (Covid – 19) ว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างมาก และยินดีให้ความช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง มีนโยบายขอให้เฝ้าระวังเรือสินค้า และเรือท่องเที่ยว ที่จะเข้าเทียบท่ามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง เพิ่มจำนวนประเทศกลุ่มเสี่ยงที่จะไม่ให้เรือเข้าเทียบท่าจาก 4 ประเทศ เป็น 18 ประเทศ ได้แก่ 1. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 2. ราชอาณาจักรภูฏาน 3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4. สาธารณรัฐไซปรัส 5. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย 6. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ 7. จอร์เจีย (Georgia) 8. สาธารณรัฐอินเดีย 9. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 10. สาธารณรัฐมอลตา 11. สหรัฐเม็กซิโก 12. สาธารณรัฐนาอูรู 13. ปาปัวนิวกินี 14. โรมาเนีย 15. รัสเซีย 16. ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 17. ไต้หวัน 18. อุซเบกิสถาน 19. สาธารณรัฐวานูอูตู และกำหนดให้เรือที่จะเข้าเทียบท่าขนถ่ายสินค้ายังท่าเรือแหลมฉบังจะต้องมีแพทย์ประจำเรือ รวมทั้งส่งรายชื่อลูกเรือและผลการตรวจร่างกายล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยก่อนเรือเข้าเทียบท่าเป็นเวลา 24 ชม.