fbpx

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ

               เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 เมษายน 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ด้วย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Lee Chun Seng President และ Mr. Shigeaki Kikuno Vice President เกี่ยวกับประเด็น ปัญหาในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ในการนี้ ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังขอรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การปรับปรุงพื้นผิวถนน ระบบสาธารณูปโภค การจัดการด้านความสะอาด เป็นต้น ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง จะเป็นผู้รวบรวมและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ เพื่อจัดทำโครงการที่จะนำไปสู่การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้มีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ถึงแม้ว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 จะเปิดดำเนินการมาเป็นเวลายาวนานก็ตาม แต่ท่าเรือแหลมฉบัง ยังคงตระหนักถึงแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของการดำเนินการขุดลอกแอ่งจอดเรือใน BASIN 1 อีกทั้ง การเพิ่มขีดความสามารถในการรับเรือที่มีความยาวมากขึ้น เพื่อให้เรือที่เข้า – ออก ได้รับความสะดวก และปลอดภัย