fbpx

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 จำนวนเงิน 2,100,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) (เดือนกรกฎาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563) โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนชุมชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในปีงบประมาณ 2563 มีการมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง 2.โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 3.โรงเรียนวัดจุกกระเชอ 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านนาวัง 6.โรงเรียนบ้านโรงหีบ 7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า แม้ว่า ในปีนี้ ประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนการสอน แต่ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนโครงการภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย