fbpx

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย ครั้งที่ 32 เป็นเงิน 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้กับกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม ชุมชนบ้านอ่าวอุดม โดยมีนางสุนันท์ เสียงดัง ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม ประธานกลุ่มประมงต้นแบบฯและ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว