fbpx

ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในนามจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

จากเหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก ณ จังหวัดเลย ที่ผ่านมานั้น ท่าเรือแหลมฉบัง มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว จึงได้จัดการรับบริจาค และลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2563 ที่ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในนามจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ในการนี้ ทีมจิตอาสาได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 79,500.- บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น ท่าเรือแหลมฉบัง บริจาค จำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมด้วย ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมบริจาคเงินจำนวน 59,500.- บาท (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ เงินบริจาคได้มีการจัดซื้อสิ่งของ ดังนี้ 1. เครื่องนอนให้กับชาวบ้าน ท่าสวรรค์ 2. ชุดนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 3.มอบเงินและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่ได้รับการสนับสนุนจาก เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กรให้กับทีมกู้ภัยสว่างคีรีธรรม จ.เลย 4. มอบเงินเพื่อซ่อมแซมกำแพงโรงเรียน บ้านท่าสวรรค์ ที่พังจากเหตุการณ์นี้ อีกทั้ง ทีมจิตอาสาของท่าเรือแหลมฉบัง ได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือ เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบน้ำประปาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และล้างคราบโคลนบ้านนาด้วง และบ้านกำเนิดเพชร อีกด้วย