fbpx

พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

              เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการ ปฏิบัติงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนผู้อำนวยการท่ารือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตวิทยาเขตศรีราชา การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสมัยใหม่ งานวิจัย งานด้านวิชาการยกระดับการพัฒนาการเกษตรในอนาคต และการออกร้านจำหน่ายสินค้าและพันธ์ไม้งาม ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จะเป็นอย่างเคร่งครัด เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ มีจุดคัดกรองของผู้เข้า และออกในงาน 4 จุด งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 -30 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 -22.00 น.