fbpx

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องอภิบาลทารกแรกเกิด

           เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องอภิบาลทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)ให้กับโรงพยาบาลชลบุรีซึ่งเป็นการสนับสนุนหนึ่งในโครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้ โควิค-19 ไปด้วยกัน