fbpx

ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่าย TLC เครือข่ายสีเขียว

              เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 กันยายน 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่าย TLC เครือข่ายสีเขียว” โดยมี ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนส่วนงานด้านประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วมงาน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่าย TLC เครือข่ายสีเขียว” เป็นงานในโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง กับ ส่วนงานด้านประชาสัมพันธ์ของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ในรูปแบบเชิงสิ่งแวดล้อม ที่มีการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การร่วมกิจกรรม “โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น” ที่เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก อีกด้วย