fbpx

งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนท้องถิ่น ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 10 กันยายน 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ( LCP MEDIA TRIP ตอน ” สุข กิน Fin fun รักกันตลอดไป ” ณ อักษร ระยอง เดอะไวทัลลิตี้ คอลเล็กชั่น จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงานแบบเชิงรุกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้านท่าเทียบเรือและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่าเทียบเรือ ด้วยมนุษย์สัมพันธ์ด้วยดีเสมอมาและโอกาสในอนาคตที่จะมีการร่วมงานที่ดีต่อไป และช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ การแสดงหนังใหญ่ของนักเรียนของวัดบ้านดอน และจัดให้มีการจับจ่ายใช้สอยและซื้อสินค้า OTOP ณ ตลาดบ้านแพ อีกด้วย