fbpx

งานมอบปริญญาชีวิต ปีที่ 5 โรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมอบปริญญาชีวิต ปีที่ 5 ของโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ในปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบปริญญาชึวิต ปีที่ 5 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการงานจัดเพื่อแสดงความยินดีและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนและให้เกิดขวัญและกำลังใจกับผู้สูงอายุที่มีความพร้อมและตั้งใจในการเสริมเพิ่ม ทักษะความรู้ในด้านต่างๆ อย่างเพียรพยายาม โดยในงาน มีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ข้าราชการท้องถิ่น และผู้มีเกียรติหลายสาขาอาชีพ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย