fbpx

พิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

Read more

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 13 มีนาคม 2563 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาส “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือ วันนักข่าว” ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน

Read more

ท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการปฏิรูปประเทศ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2563 เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และ นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพ่นสีใหม่บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

                เมื่อเวลา 8.29 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมงาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพ่นสีใหม่ โรงงาน 1 ของ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส

Read more

ท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลให้กับชุมชนบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนและทีมปฏิบัติการข่าวสาร เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลสถานสงเคราะห์ภาคกลาง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนบ้านโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ,สถานเพาะกล้าคุณธรรม

Read more

ท่าเรือแหลมฉบังฝึกอบรมหลักสูตรระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

             เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสิริมา กีรตยาคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ ง่ายต่อการเก็บรักษาและสืบค้นข้อมูลในภายหลัง รวมทั้งเป็นการประหยัดเวลา กระดาษ และสถานที่จัดเก็บเอกสาร

Read more

พิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบกระเช้าให้กับ นายอมรณัติ จรรยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

Read more

ท่าเรือแหลมฉบังต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคณะ

          เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนให้การต้อนรับ Mr.Kazuya NASHIDA เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและความคืบหน้าโครงการท่าเรือแหลมฉบัง

Read more

BSAA Member Get Together Cocktail Party

เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบกระเช้าดอกไม้ พร้อมทั้ง ร่วมงาน เลี้ยงสังสรรค์ BSAA Member Get Together Cocktail

Read more

ท่าเรือแหลมฉบังชี้แจงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ การคัดกรองโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

Read more