fbpx

ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พื้นที่ตำบลบางละมุง เป็นโครงการที่ อำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลบางละมุง ร่วมกับ

Read more

ประชุมพร้อมแจ้งประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดให้เรือชายฝั่งที่รับตู้สินค้าขาเข้าที่ ท่าเรือแหลมฉบัง

              เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมพร้อมแจ้งประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดให้เรือชายฝั่งที่รับตู้สินค้าขาเข้า ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ (Loading

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม Go Green Port 2020

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม Go Green Port 2020

Read more

ท่าเรือแหลมฉบังให้การต้อนรับและแสดงความคิดเห็นกับคณะสำนักแผนงาน กรมทางหลวง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับและแสดงความคิดเห็นกับคณะสำนักแผนงาน กรมทางหลวง ที่เข้าดำเนินการสำรวจข้อมูล ผลกระทบ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการและผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ การสำรวจความคิดเห็น เป็นการศึกษาเพื่อประเมินผลหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ (Ex-Post

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน (FightCOVID-19 with LCP)

                ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน (FightCOVID-19 with LCP) เป็นโครงการที่ท่าเรือแหลมฉบัง มอบถุงยังชีพให้กับชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังเป็นการแสดงความห่วงใยจากใจท่าเรือแหลมฉบัง ถึงชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย จำนวน 9 ชุมชนๆละ 100 ชุด

Read more

โครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 แผนกสวัสดิการ กองการบุคคล ท่าเรือแหลมฉบัง จัดโครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำโลหิตที่ได้รับ

Read more

จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานตรวจรับรถไฟฟ้าสายสีทองขบวนแรกของประเทศไทย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานตรวจรับรถไฟฟ้าสายสีทองขบวนแรกของประเทศไทย “Bombardier Innovia APM 300” ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแหลมฉบัง

Read more

การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

Read more

เปิดการฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นผู้สอนงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

Read more

ประชุมหารือ โครงการ ท่าเรือแหลมฉบังสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมประชุมหารือ โครงการ ท่าเรือแหลมฉบังสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน (FightCOVID-19 with LCP)

Read more