fbpx

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000.- บาท ในการจัดงานวันบุรพาจารย์

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในการจัดงานวันบุรพาจารย์ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้น้องผู้บกพร่องทางการเห็น

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย คณะทำงานพิจารณาแนวทางcsr เพื่อคนพิการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้น้องผู้บกพร่องทางการเห็นให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวนเงิน 10,000.-

Read more

กองการช่างท่าเรือแหลมฉบัง ได้ลงพื้นที่ ดำเนินการ ปรับสภาพพื้นผิวการจราจร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2563 กองการช่างท่าเรือแหลมฉบัง ได้ลงพื้นที่ ดำเนินการ ปรับสภาพพื้นผิวการจราจรที่ชำรุด บริเวณด้านข้างบริษัท เค อาร์ ซี ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง ที่เชื่อมต่อไปยังชุมชนบ้านนา

Read more

ท่าเรือแหลมฉบังร่วมกิจกรรมโครงการ ท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ท่าเรือแหลมฉบัง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)และบริจาคสิ่งของจำเป็นสู้ภัยโควิด-19 ร่วมกับบริษัท แอล ซี

Read more

ผู้บริหาร ทลฉ. มอบหน้ากากผ้าให้กับบุคลากรปฏิบัติงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

            เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในนามผู้แทนคณะผู้บริหารของท่าเรือแหลมฉบัง มอบหน้ากากผ้า ให้กับบุคลากรปฏิบัติงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ถึงแม้ว่า

Read more

ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ได้ให้ข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสำรวจความพึงพอ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2563 บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เข้าพบ ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ

Read more

ประชุมการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในท่าเทียบเรือแหลมฉบัง เพื่อใช้ประกอบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 โดยมีผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง นำโดยนางวัชรี

Read more

การจัดทำแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติการของศูนย์ EVM

             เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร อ.ทลฉ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564-2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564-2565” ของศูนย์ EVM ทลฉ. ให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

Read more

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง (ศปม.) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

Read more

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบหน้ากากผ้า

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 30 เมษายน 2563 ร้อยตำรวตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบหน้ากากผ้า ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ด้วยความห่วงใยพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และยัง ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ขอให้พนักงานทุกคน

Read more