fbpx

ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียน ทุ่งศุขลาพิทยา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ว่าที่ร้อยตรีจักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ทุ่งศุขลาพิทยา

Read more

พิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25 และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

              เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการ ปฏิบัติงาน ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนผู้อำนวยการท่ารือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 25

Read more

ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในนามจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

จากเหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก ณ จังหวัดเลย ที่ผ่านมานั้น ท่าเรือแหลมฉบัง มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว จึงได้จัดการรับบริจาค และลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 12 -14 สิงหาคม 2563 ที่ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในนามจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านท่าสวรรค์ ตำบลท่าสวรรค์

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” และโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12

Read more

โครงการป้องกันและควบคุมยุงลายไข้เลือดออก ภายในบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง

             เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กองการบุคคล ร่วมกับ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่าเรือแหลมฉบัง (คปอ.) และกองการช่าง จัดโครงการป้องกันและควบคุมยุงลายไข้เลือดออก ภายในบ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีการดำเนินการฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และจะมีการฉีดพ่นควันสารเคมีกำจัดยุงลายอีกครั้ง ในวันที่

Read more

โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวม 43 ทุน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

Read more

ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย ครั้งที่ 32

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย ครั้งที่ 32 เป็นเงิน 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้กับกลุ่มประมงต้นแบบบ้านอ่าวอุดม ชุมชนบ้านอ่าวอุดม โดยมีนางสุนันท์ เสียงดัง ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม ประธานกลุ่มประมงต้นแบบฯและ

Read more

ข่าวท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อเวลา เวลา 10.00 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ร้อยตำรวจเอกธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางปิยะธิดา ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมในโอกาสที่ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม

Read more