fbpx

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประชุมฯ

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมประชุมฯ                  เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบังและรายงานความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจร ในบริเวณพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่ต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การต้อนรับ พลโท จเรศักณิ์

Read more

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางฯ

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  ร่วมการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางฯ                เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังรักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี 2561 (The 5th Thailand

Read more

ท่าเรือแหลมฉบัง ชี้แจงเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

ท่าเรือแหลมฉบัง ชี้แจงเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

Read more

ผอ.ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

Read more

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ณ

Read more